Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Počeli su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta Stara cesta – Bjelanovići - Agići u MZ Vukovo, I faza. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.