Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Izvršene su pripreme za asfaltiranje dionice puta Karahodžići u MZ Jevadžije. Izvođač radova je firma Doboj putevi dd Doboj Jug, a nadzor radova vrši firma Inpros d.o.o. Mostar. Projekat se nalazi na Listi kapitalnih projekata za 2019. godinu.