Prijava
Subota 14.12.2019
Događaji:
Pretraga

Izvršene su pripreme za asfaltiranje dionice puta Smreče - škola u MZ DŽ. Planje. Izvođač radova je firma Dobojputevi dd Doboj Jug. Projekat se nalazi na Listi kapitalnih projekata za 2019. godinu.