Prijava
Srijeda 29.1.2020
Događaji:
Pretraga

Danas je u sali Općnskog vijeća održana 30. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1.Informacija o realizaciji Projekta Sportske dvorane u Jelahu,

2.Informacija o realizaciji projekta prečišćavanja i odvodnje otpadnih voda WATSAN,

3.Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 13-28.05.2019.godine,

4.Prijedlog Odluke o prestanku ispunjavanju uslova pripadanja čestica Javnom vodnom/putnom dobru i uknjižbi u korist Općine Tešanj,

5.Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Tešanj,

6.Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja o raspisivanje Javnog konkursa za parcelu broj: 1410/3 za k.o. Medakovo,

7.Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Kraševu neposrednom pogodbom,

8.Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta na lokalitetu Ljetinića.

Općinsko vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su, uz zaključke i smjernice za rad u narednom periodu, prihvaćene.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 06.07.2019.godine u 21,00 sat i nedjelju, 07.07.2019.godine u 14,00 sati.