Prijava
Nedjelja 8.12.2019
Događaji:
Pretraga

Danas je održana 31. sjednica Općinskog vijeća sa dnevnim redom:

 

 1.  Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2019. godine,
 2.  Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2019. godinu,
 3.  Prijedlog Odluke o osnivanju poslovnih zona na području općine Tešanj,
 4.  Nacrt Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj,
 5.  Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta,
 6.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2019. godini,
 7.  Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o administrativnim taksama i naknadama,
 8.  Prijedlog Rješenja o razrješenju člana UO JU “Muzej” Tešanj,
 9.  Prijedlog Rješenja o imenovanju članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja općinskih organa uprave,
 10.  Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2019.godine,
 11.  Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu.

Općinsko vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su, uz zaključke i smjernice za rad u narednom periodu, prihvaćene.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 03.08.2019. godine u 21,00 sat i nedjelja, 04.08.2019.godine u 14,00 sati.