Prijava
Nedjelja 8.12.2019
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja "Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i  Odluke direktora broj 03-05-7-996/19., VD Direktor Dujsić dr Amir, specijalista internista; subspec. kardiolog, raspisuje: Oglas za prijem u radni odnos