Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Završeno je asfaltiranje puteva  Trnovac-Barići u MZ Novo Selo i Ul.Skendera Kulenovića u MZ Tešanj.Izvođači radova su  AB Trans Tešanj Doboj putevi dd Doboj Jug, a nadzor  navedenih radova vrši firma Inpros d.o.o. Mostar. Navedeni projekti se nalaze na Liste kapitalnih projekata za 2019.godinu. Sredstva obezbjeđena iz budžeta Općine i građana.