Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga

Obavještavamo boračke populacije da je od 8.8.2019. godine stupio na snagu Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Za ostvarivanje novčane egzistencijalne naknade putem Službe za boračko-invalidsku zašitu i opću upravu Općine Tešanj, dodatne informacije možete pročitati ovdje.

U skladu sa dostavljenim instrukcijama, zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji možete preuzeti ovdje.