Prijava
Nedjelja 8.12.2019
Događaji:
Pretraga

U skladu sa Planom opremanja civilne zaštite, u prvom polugodištu 2019. godine izvršena je nabavka opreme i sredstava za potrebe civilne zaštite, a odnosi se na nabavke koje su zbog postupaka javne nabavke prenijete i preuzete iz 2018. godine. Izvršena je nabavka drona, zatim terenskog vozila, medicinske opreme za potrebe službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć, kao i dio radio-komunikacijske opreme za potrebe struktura civilne zaštite koja je većim dijelom instalirana na terenu u cilju pokrivenosti radio signalom područja Tešanjke, Kraševa i Lepenice. Oprema je nabavljena u skladu sa Programom razvoja sistema zaštite i spašavanja 2017.-2021. godina iz sredstava posebnog poreza za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća. Ukupan iznos nabavljene opreme i sredstava je 65.483,73 KM.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE