Prijava
Subota 30.5.2020
Događaji:
Pretraga

Nakon poplave koja je zahvatila područje općine Tešanj dana 23.08.2019. godine i na osnovu Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Tešanj-poplava, Općinski štab civilne zaštite poziva sve građane, pravna i fizička lica koja su pretrpjela štetu da istu mogu prijaviti putem obrasca koji se nalazi u sjedištu mjesnih zajednica. Ista su dužna popuniti obrazac, te dostaviti u Službu civilne zaštite putem mjesne zajednice. Rok za prijavu je 8 dana od dana proglašenja stanja prirodne nesreće (31.08.2019). Komisije za procjenu šteta će nakon prijema zahtjeva izvršiti evidentiranje štetu na terena. Obrazac za prijavu štete može se preuzeti kod sekretara svih mjesnih zajednica i ovdje