Prijava
Petak 15.11.2019
Događaji:
Pretraga

Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Tešanj, izdala je Uputstvo za sanaciju lokalnih bunareva na poplavljenom području. S tim u vezi, svi vlasnici bunara dužni su da se pridržavaju navedenog uputstva.