Prijava
Subota 4.7.2020
Događaji:
Pretraga

Općina Tešanj i u 2019. godini radi na modernizaciji javne rasvjete u urbanim zonama. U toku je zamjena starih rasvjetnih tijela LED svjetiljkama.

Radovi se izvode u Tešnju (Kružni tok- Bukva, HIFA- Marin Han), Jelahu (most Lejle Mulalić – prema raskrsnicama i od glavne raskrsnice do Alpine Bromy) i na Tešanjci (uža urbana zona).

Ukupno će biti zamijenjeno 110 rasvjetnih tijela, a vrijednost radova je cca. 50.000 KM.

Općina Tešanj je u 2018. godini izvršila zamjenu 109 rasvjetnih tijela ulične rasvjete ukupne vrijednosti cca 42.000,00 KM.