Prijava
Utorak 14.7.2020
Događaji:
Pretraga

Završeni su radovi na asfaltiranju puta Salkanovići, desni krak u MZ Medakovo. Radove je izvodila firma AB Trans d.o.o. Tešanj, a nadzor radova vršio Inpros d.o.o. Mostar. Navedeni projekat se nalazi na Listi kapitalnih projekata za 2019.godinu. 

Sredstva obezbjeđena iz budžeta Općine i od građana