Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Završeni su radovi na izgradnji prilaza Starom gradu u Tešnju. Radi se o završnoj fazi u formiranju prilaza Gradini.

Izvođač radova je GR Ševko Elez Tešanj, a nadzor je vršio Arh Studio d.o.o. Tešanj.