Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18), dostavljam

 

O B A V I J E S T

Termin održavanja 34. sjednice Općinskog vijeća Tešanj pomjera se sa planiranog početka sjednice od 13,30 sati (20.12.2019.godine) na 15,00 sati (20.12.2019. godine).

 

Razlog promjene termina je prisustvo vijećnika Svečanosti obilježavanja desetogodišnjice projekta organizovanog sakupljanja, odvoza i reciklaže PET ambalaže sa područja općine Tešanj, koja će biti realizovana istog dana s početkom u 14,00 sati kada je bilo planirano održavanje 34.sjednice Općinskog vijeća.

Ostali dio teksta Saziva od 06.12.2019.godine ostaje isti.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.