Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

U sklopu realizacije projekta Žene na izborima u BiH, u Drušvenom centru Dobropolje Mekiš tokom decembra održane su dvije panel diskusije, na temu Žene u društvenom i političkom životu i Ja sam primjer da možemo. Učestvovao je veliki broj žena, a prisustvovali su i Općinski načelnik i predstavnik UNDP-a. Zaključak održanih panel diskusija je izrada lokalnog Gender akcionog plana, koji treba da bude funkcionalan, mjerljiv i provodiv.

Općina Tešanj je jedna od 10 općina/gradova koje su partneri na projektu Žene na izborima u BiH koji finansira Vlada Švedske, a realizuje razvojni program UNDP BiH. Projekat WIE je do sada imao niz aktivnosti koje imaju za cilj osnažnivanje žena i njihovo pojačano uključivanje u društvene i političke tokove, kako na području općine Tešanj, tako i čitavom području BiH.