Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Potpisan ugovor za izradu glavnog projekta sportske dvorane u Jelahu. Projektant je Širbegović inžinjering, a rok je 60 dana.