Prijava
Subota 30.5.2020
Događaji:
Pretraga

Na području općine Tešanj počinju pojačane aktivnosti na uređenju okoliša, koje će  trajati do 20. aprila 2020. godine. Danas i tokom vikenda planirano je čišćenje kolovoza, trotoara i rigola od zaostalog posipnog materijala i otpadaka iz putnih kanala, kao i čišćenje BUS stajališta.

U narednim danima vršit će se orezivanje živih ograda, grmlja i ruža na zelenim površinama i parkovima, te uređenje drvoreda.