Prijava
Utorak 26.5.2020
Događaji:
Pretraga

Nastavljena je na sanacija makadamskih cesta u MZ Novo Selo, Tešanj i Jablanica, te čišćenje putnih kanala u MZ Dobropolje-Mekiš, Tešanj, Jablanica-Roše i Bukva. U toku je sanacija asfaltnih puteva Tešanjka-Tešanj i MUP-SŠC.
Kod komunalnog uređenja rađeno je čišćenje izletišta Kiseljak, košenje putnih pojasa i zelenih površina, sanacija autobuskih stajališta i odbojnih ograda. U narednim danima slijedi košenje bankina na širem području općine.