Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slikeDa li ste do sada koristili prava po Zakonu o slobodi pristupa informacijama?
Da li ste od Vaše općinske administracije tražili odgovore na pitanja koja vas interesiraju?
Vaša administracija vam je uvijek na raspolaganju!
KORISTITE VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA!
Vodič za pristup informacijama sa indexom informacija koje su u posjedu općinskih službi možete pogledati na:

http://www .opcina-tesanj.ba/stream/stream.php?kat=6

Službenik za informisanje: Arijana Brkić
Kontakt-telefon: 032 650 022
Tražite informacije putem zahtjeva poštom ili direktno u Općini.
Vaš zahtjev za pristup informacijama možete predati na prijemnom šalteru našeg Servis-centra.