Prijava
Ponedjeljak 25.5.2020
Događaji:
Pretraga
Edukacija UIZBIH u Općini Tešanj, 26. aprila 2004.U Općini Tešanj započela je sa realizacijom edukacija na temu Ljudska prava i odgovorna vlast, projekta u kojem će sudjelovati predstavnici općinskih struktura, NVO, te građani u mjesnim zajednicama.Udruženje izbornih zvaničnika BiH (UIZBIH), u suradnji sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme (IFES Ltd) iz Londona započelo je početkom godine implementaciju projekta Ljudska prava i odgovorna vlast. Projekat će trajati do kraja 2004. godine. Od 26. maja 2004. godine počela je realizacija Projekta i za općinu Tešanj koja je jedna od 16 općina iz cijele BiH u kojoj će se on realizirati. Naime, osim Tešnja projekat će se realizirati i u Banja Luci, Žepču, Novom Sarajevu, Kneževu, Bihaću, Tomislavgradu, Mostaru, Konjicu, Orašju, Loparama, Zenici, Kiseljaku, Doboju, Gračanici i Srpskom Novom Sarajevu.
Cilj ovog projekta jeste da uspostavi bolju komunikaciju između građana i općinskih struktura sa posebnim akcentom na zaštiti ljudskih prava.
Implementacija ovog projekta teći će kroz četiri faze:
- Teorijska i praktična obuka predstavnika općinskih struktura o osnovnim ljudskim pravima i njihovoj zaštiti
- Obuka predstavnika NVO o osnovama demokratije i ljudskih prava, te o ulozi NVO u zaštiti ljudskih prava kao jednog od osnovnih principa demokratije
- Obuka građana iz po tri mjesne zajednice u svakoj od 16 izabranih općina o ljudskim pravima i načinima ostvarivanja svojih temeljnih ljudskih prava
- Organizacija okruglih stolova u svakoj od 16 izabranih općina na kojima bi sudjelovali predstavnici općinskih struktura, predstavnici NVO i predstavnici građana, a cilj bi im bio da se općinskim strukturama predstave konkretni projekti čije rješavanje građani smatraju prioritetnim.

U okviru općinskog tima predstavnika općinskih struktura na prvoj radionici, 26. maja 2004. godine u Sali Općinskog vijeća, sudjelovali su: Smajo Ćeman, Arijana Brkić, Sead Korajlić, Nizah Mehinović, Elmir Srkalović, Nerminka Handžić, Ferid Mustafić, Suad Huskić i jasmin Mandžukić.

Trener - moderator i predavač bio je prof. Halid Dedić, a u radu ove radionice sudjelovali su i Željka Marković - Sekulić, trener i Miroslav Stjepanović, terenski službenik Udruženja.
Rad Radionice veoma uspješno koordinirala Uma Isić.

Nastavak ove edukacije slijedi u petak, 4. juna 2004. godine.