Prijava
Četvrtak 9.7.2020
Događaji:
Pretraga

Moja poruka, nažalost nije pohvala nego pritužba. Stvarno više nema smisla šta se radi na raskrsnici Novo selo, Ljetinić i Žabljak. Tu ne samo da je postala deponija smeća i zemlje, nego je i groblje za životinje koje su ili ubijene ili krepane. I mi  koji živimo tu imamo dijecu koja su budućnost ove zemlje. Zar treba da obolimo da bi neko nešto poduzeo? Dosta što smo jedini zaseok Trnovac u Novom selu bez asfalta ,nego trebamo biti i deponija.
Nadam se da nisam bila pregrubaN ali ovo stvarno nema smisla.
nadam se da ćete pročitati i uvažiti ovu moju molbu, kritiku ili šta je već.

Unapred zahvalna,
Pašić Benjaminka, Novo selo