Prijava
Petak 5.6.2020
Događaji:
Pretraga
Poštovani g.Načelniče,

Već dugi niz godina uočio sam sa mnogim drugim građanima manifestaciju komunalne nekulture od vlasnika ili stanara u stanovima u pojedinim stambenim jedinicama naselja SIMETRALE i drugim naseljima, tj. masovno istresanje i bacanje smeća i otpada kroz prozore i preko balkona. Imam lični primjer već duži niz godina, da se na moje i druga auta bacaju razni otpadi, čak i ćase čorbe i graha i ulja na što sam upozorio i u pisanoj formi tražio intervenciju od strane komunalnog inspektora. Nažalost, inspekcija nije nista konkretno poduzela, tako da sam prinuđen da tražim pomoć ili intervenciju od nadležne policijske stanice.
Predlažem da preko vaše inspekcije ili drugih organa, putem medija ili pisanih upozorenja obavijestite sve stanare o navedenoj pojavi sa sankacijama koje proizilaze iz takvog ponašanja.

U nadi poduzimanja odgovarajućih mjera, unaprijed se zahvaljujem.

NEDŽAD HADŽISELIMOVIĆ
Simetrala II Tešanj