Prijava
Subota 4.7.2020
Događaji:
Pretraga

Poštovani,
Ovim putem želim uputiti POHVALU Službi za katastar, urbanizam i imovinsko pravne odnose Općine Tešanj. Osim pohvale, istoj službi se želim i ZAHVALITI na profesinalnom pristupu i rješavanju zahtjeva upućenog ispred firme KEBEX d.o.o. sa partnerima: Energiebauern GmbH i Eko-San d.o.o. Sarajevo. Posebnu zahvalnost upućujem gospodinu Medariću i njegovoj saradnici gospođi Smailbegović na izuzetnoj susretljivosti, razumijevanju i podršci na razvoju projekta iz obnovljivih izvora energije. Njihova brzina djelovanja i pristupa zahtjevu može biti POZITIVAN PRIMJER DRUGIM OPĆINAMA I INSTITUCIJAMA kako u BiH tako i u regionu. Naime, naša iskustva rada u susjednim državama nisu ni približna ovima koje smo doživjeli u Općini Tešanj jer smo u drugim regionima čekali na realizaciju zahtjeva i do nekoliko mjeseci.
Još jednom iskreno HVALA uposlenicima Općine Tešanj u ime firmi KEBEX d.o.o. ; ENERGIEBAUERN GmbH ; EKO-SAN d.o.o. Sarajevo.

S poštovanjem,

Samir Hamzić, Eko-San Sarajevo