Prijava
Utorak 7.7.2020
Događaji:
Pretraga

Odluka o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj

Odluka o osnivanju poslovnih zona

Odluka o komunalnoj naknadi

odluka o vodovodu i kanalizaciji

izmjena odluke o vodovodu i kanalizaciji_1

izmjena odluke o vodovodu i kanalizaciji_2

odluka o zagrijavanju

odluka o gradevinskom zemljistu

dopuna odluke o gradevinskom zemljistu

odluka o pogodnostima_bukva

Odluka o naknadama za vatrogastvo

odluka o komunalnim taksama opine teanj-4-08.pdf

odluka o komunalnima taksama-izmjena-5-09.pdf

odluka o opinskim administrativnim taksama-3-11.pdf

odluka o administrativnim taksama 1-14

odluka o porezima opine teanj-6-00.pdf

odluka o radnom vremenu opine teanj-12-01.pdf

odluka o radnom vremenu-izmjena-4-10.pdf

odluka o radnom vremenu_izmjena_2014

pravilnik fbih-domaa radinost-61-09.pdf

pravilnik fbih-iz skupine restorani idr-40-10.pdf

pravilnik fbih-izvan prostora-61-09.pdf

pravilnik fbih-kampovi idr vrste-68-10.pdf

pravilnik fbih-minimalni uslovi za obavljanje obrta-47-09.pdf

pravilnik fbih-obrti u stanu-61-09.pdf

pravilnik fbih-putnike agencije-30-10.pdf

pravilnik fbih-sezonski obrti-61-09.pdf

pravilnik fbih-ugostiteljske usluge u domainstvu-35-10.pdf

pravilnik fbih-ugostiteljske usluge u pokretnim objektima-40-10.pdf

pravilnik fbih-ugostiteljske usluge u seljakom domainstvu-35-10.pdf

pravilnik o polaganju majstorskog ispita fbih-54-09.pdf

pravilnik-skupina hoteli-32-10.pdf

uputstvo o formi i sadraju izjave za prodajni objekat-64-10.pdf

uredba fbih-saglasnost za obavljanje posebnog obrta-47-09.pdf

zakon o administrativnim taksama i tarifama fbih-6-98 8-00.pdf

zakon o administrativnim taksama i tarifama fbih-izmjena-45-10.pdf

zakon o doprinosima fbih-neslubeni preien tekst.pdf

zakon o fiskalnim sistemima fbih-81-09.pdf

zakon o javnim nabavkama bih-neslubeni preieni tekst.pdf

zakon o obrtu i srodnim djelatnostima fbih-35-09.pdf

zakon o porezu na dobit fbih-97-07.pdf

zakon o poticaju razvoja male privrede fbih-19-06.pdf

zakon o poticaju razvoja male privrede fbih-izmjena-25-09.pdf

zakon o privrednim drutvima fbih-neslubeni preien tekst.pdf

zakon o registraciji poslovnih subjekata u fbih-27-05.pdf

zakon o registraciji poslovnih subjekata u fbih-izmjena-43-09.pdf

zakon o registraciji poslovnih subjekata u fbih-izmjena-68-05.pdf

zakon o turistickoj djelatnosti fbih-32-09.pdf

zakon o ugostiteljskoj djelatnosti-fbih-32-09.pdf

zakon o unutranjoj trgovini fbih.pdf

zakon o vanjskotrgovinskoj politici bih.pdf

zakon o administrativnim taksama bih-16-02.pdf

zakon o administrativnim taksama bih-izmjena-19-02.pdf

zakon o administrativnim taksama bih-izmjena-76-06.pdf

zakon o administrativnim taksama bih-izmjena-76-07.pdf

zakon o administrativnim taksama bih-izmjene-08-06.pdf

zakon o administrativnim taksama bih-izmjene-43-04.pdf

zakon o akcizama u bih-49-09.pdf

zakon o carinskoj politici bih-57-04.pdf

zakon o carinskoj politici bih-izmjene-54-10.pdf

zakon o carinskoj politici bih-izmjene-76-11.pdf

zakon o carinskoj politici- bih-izmjene-93-08.pdf

zakon o carinskoj politici-izmjene-51-06.pdf

zakon o izmjenama i dopunama zpdv-35-05.pdf

zakon o izmjenama i dopunama zpdv-100-08.pdf

zakon o pdv 09-05.pdf

opci kolektivni ugovor.pdf

zakon o radu-precisceni tekst.pdf