Login
Sunday 5.7.2020
Live ticker:
Search

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, širom svijeta obilježava se 3. decembra. Ovaj dan ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

Potpuno i jednako uživanje prava za sve ljude je naša trajna moralna obaveza.

Samo društvo koje savlada moguće prepreke, može reći da je društvo tolerancije, brige, jednakih mogućnosti i prava.

Stoga, na ovaj dan, a i sve druge, podsjećam i pozivam na potrebu uklanjanja svih barijera, u cilju stvaranja pristupačnog i tolerantnog društva, sa najvećim stepenom inkluzije u svim aspektima života za one koji imaju potrebu za podrškom.

U ostvarivanju tog cilja, kao zajednica uvijek ćemo istrajavati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr. Sci. Suad Huskić