Login
Thursday 9.7.2020
Live ticker:
Search

Imajući u vidu moguću globalnu krizu, izazvanu trenutnom situacijom i  potrebu povećane proizvodnje hrane, pored podrške proljetnoj sjetvi,  Općina Tešanj pokrenula je još jednu od mjera u oblasti poljoprivrede: 
Javni poziv za korištenje poljoprivrednog zemljišta zainteresiranim licima.

Predmet Javnog poziva je davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u  katastarskim općinama K.O. Rosulje, K.O. Ljetinić, K.O. Miljanovci Donji i K.O.Novo Selo. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja  poziva na web stranici Općine Tešanj.

Obrazac prijave može se preuzeti sa web stranice Općine Tešanj i dostaviti  putem pošte ili direktno Komisiji za zakup poljoprivrednog zemljišta.