Login
Thursday 9.7.2020
Live ticker:
Search

U zadnjih nekoliko dan,a kako to i vremenske prilike dozvoljavaju, intezivirani su radovi na održavanju cesta i komunalnom uređenju. Kod održavanja asfaltnih cesta rađeno je na sanaciji udarnih rupa na širem području općine i sanaciji bankina u Jevadžijama i Miljanovcima.
Istovremeno, u toku je nasipanje makadamskih puteva i čišćenje putnih kanala u Raduši, Dobropolju i Jablanici.
Kod komunalnog uređenja, vrši se okopavanje i priprema za sadnju, parkova i zelenih površina, orezivanje ukrasnih grmova i rastinja, na području Tešnja, Jelaha i Tešanjke.