Login
Monday 25.5.2020
Live ticker:
Search

Materijali za 37. sjednicu Vijeća


1.Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za 2012. godinu

prijedlog-odluke-kapitalni-2012-dopuna.pdf

lista kapitalnih_2012_prijedlog_final1.pdf

2.Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju urbanističkog projekta "Tešanj-Centar" u Tešnju

prijedlog odluke o usvajanju-urb projekat tesanj-centar.pdf

3.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti saobraćaja na cestama

odluka saobracaj.pdf

4.Prijedlog Odluke o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti (koncesija Krtović)

-prijedlog_odluka-krtovic.pdf

5.Prijedlog Odluke o zastupljenosti nacionalnih manjina u Općinskom vijeću Tešanj

zahtjev cik.pdf

6.Inicijativa Grupe građana MZ Jelah po pitanju odluka Općinskog vijeća (parkinzi i urbanističko rješenje“Centar” Jelah)

gradj.inicijativa mz jelah.pdf

7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim uslovima rješavanja statusa izgrađenih objekata

prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o posebnim uslovima rjeavanja statusa izgraenih objekata-final.pdf

8.Prijedlog rješenja u skladu sa članom 61. Zakona o građevinskom zemljištu – utvrđivanje prava vlasništva u korist graditelja objekta Vrabac Hasiba i Šemse iz Raduše i Delić Begzada iz Miljanovaca

delic begzad.pdf

9.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva općine Tešanj i Doboj Jug za 2011. godinu

izvjestaj pravobranilastvo 2011.pdf

10.Informacija o aktivnostima na izradi projekta kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda

kanalizacijaov_info_final.pdf

11.Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2011. godini na području općine Tešanj

deminiranje_2011.pdf

12.Prijedlog Zaključka vezano za koridor Vc

prijedlog zakljuka - autoput.pdf

13.Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2011. godinu.

informacija ps tesanj.pdf