Login
Wednesday 27.5.2020
Live ticker:
Search

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2014.godinu, budzet_prijedlog_2014.pdf

 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2014.godinu, odluka_izvrsenje_2014.pdf

 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2014.godinu, program-rada_ov-2014.pdf

 4. Prijedlog Odluke o održavanju grobalja-grebalja na području općine Tešanj, prijedlog odluke_groblja.pdf  izvjetaj sa javne rasprave_groblja.pdf   prilog odluci_spisak mezarija i grobalja.pdf

 5. Prijedlog Odluke o administrativnim taksama i naknadama, prijedlog_odluka o administrativnim taksama.pdf   takse tarifnik2013.pdf

 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina, odluka o izmjena i dopunama koristenje javnih povrsina.pdf

 7. Nacrt Odluke o zaštiti zraka odluka_zrak.pdf


Vijećnička pitanja i inicijative možete pogledati na: odgovori i inicijative.pdf

 1. Nacrt Odluke o administrativnim taksama i naknadama, nacrt_odluka o administrativnim taksama.pdf    tarifnik2013.pdf

 2. Nacrt Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Studenac" na mjesnom vodovodu "Ponikva" Šije,  odluka_ponikva.pdf

 3. Prijedlog Rješenja po članu 61.Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Turkeš (Haso) Rasim iz Dž.Planja,  rjesenje_turkes rasim.pdf

 4. Prijedlog Rješenja po članu 61.Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Kokić (Omer) Hamdo-mlađi iz Raduše,  rjesenje_kokic hamdo.pdf

 5. Informacija o rješavanju statusa raseljenih lica na području općine Tešanj, informacija_raseljeni.pdf

 6. Informacija o implementaciji projekta porodične medicine na području općine Tešanj, informacija_porodicna_dz.pdf    dom zdravlja_informacija_porodicna.pdf

 7. Informacija o realizaciji I Faze uređenja poslovne zone “Glinište”. informacija_glinite.pdf


Odgovori na vijećnička pitanja: odgovori.pdf

 1. Nacrt budžeta Općine Tešanj za 2014. godinu,

 2. Prijedlog Odluke o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-95. godine,

 3. Prijedlog Odluke o održavanju grobalja-grebalja na području općine Tešanj,  prijedlog odluke_groblja.pdf          ov-izvjestaj-javna rasprava_groblja.pdf

 4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara općine Tešanj, odluka o donosenju plana zastite od pozara.pdf      plan zastite od pozara opcine tesanj.pdf

 5. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2013/14. godini,  odluka o stipendiranju2013-14.pdf

 6. Prijedlog o dopuni Odluke o prijenosu prava na nekretninama,  dopuna odluke o prijenosu nekretnina.pdf

 7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu državne svojine po zahtjevu Muharemović (Muharema) Rame iz Tešnja, muharemovic ramo.pdf

 8. Prijedlog Rješenja o korištenju neizgrađenog gradskog zemljišta državne svojine po zahtjevu Čolić (Mehmedalije) Nermina iz Kosove, colic nermin.pdf

 9. Informacija o realizaciji Zaključka Općinskog vijeća Tešanj broj 01-23-6-986-2/12 od 30.04.2013.godine.  informacija - zakljucak.pdf


Odgovori na vijećnička pitanja: odgovori na vijecnicka pitanja-inicijative


 1. Prijedlog Odluke o korištenju općinskog zemljišta, odluka_nekretnine.pdf

 2. Nacrt Odluke o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-95. godine, odluka tekovine nacrt.pdf    tekovine odbrane_ program nacrt.pdf

 3. Nacrt Odluke o održavanju grobalja na području općine Tešanj, odluka_groblja.pdf

 4. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta po zahtjevu Spahić Mirse, spahic.pdf

 5. Prijedlog Rješenja po članu 61.Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Džakić Alije iz Mrkotića, dzakic_alija.pdf

 6. Prijedlog Rješenja po članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Mišković Nikole iz Rosulja, rjesenje_miskovic.pdf

 7. Informacija o završetku školske 2012/2013. godine i upisu učenika u školsku 2013/2014. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj, informacija skolstvo2013.pdf

 8. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj informacija csr teanj.pdf


Vijećnička pitanja i inicijative možete pogledati na: odgovori na vijecnicka pitanja i inicijative.pdf  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za I polugodište 2013. godine, polugodinji ov_13.pdf        izvrsenje_pol_13.pdf

  1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. - 30.06.2013. godine,      izvjestaj_ov_ polugodite_ 2013.pdf

  1. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za period januar-juni 2013. godine,   informacija_pu.pdf

  1. Prijedlog Odluke za utvrđivanje javnog interesa radi izgradnja bunara PEB-1sa spojnim cjevovodom na lokalitetu Jelaha, javni interes-21-08.pdf    spisak-cjevovod-21-08.pdf

  1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisija za procjenu vrijednosti nekretnina, rjesenje o imenovanju komisije-procjena vrijednosti nekretnina-2013.pdf

  1. Prijedlog Rješenje o imenovanju radne grupe za pitanje razgraničenja općine Tešanj i općine Usora,  rjesenje o imenovanju_21.8.2013.pdf

 1. Prijedlog Zaključka po članu 25. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Mujkić (Mehmed) Mehe i Mujkić Džehve ž. Mehe iz Dž.Planja.