Login
Saturday 30.5.2020
Live ticker:
Search
  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama, odluka_saobracaj.pdf

  2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni naziva ulica i trgova u Tešnju, Jelahu i Tešanjci, odluka o nazivima ulica-izmjena i dopuna-prijedlog.pdf    izvjestaj sa javne rasprave_ odluka nazivi ulica.pdf

  3. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2012. godine, izvjestaj.pdf

  4. Informacija o realizaciji Urbanističkog projekta Centar – Tešanj, informacija o realizaciji up-a tesanj-centar.pdf

  5. Informacija o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća Tešanj (01-03-1-864-3/12, od 30.03.2012.) preuzimanje i zadržavanju osnivačkih prava nad JZU Opća bolnica Tešanj, informacija_bolnica.pdf

  6. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine Kargić Nisvetu iz Tešnja, kargic-14-02-.pdf

  7. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2012. godinu, informacija o radu suda_2012.pdf

  8. Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Tešanj za 2012. godinu i „radu na crno“ na području općine Tešanj. zavod za zaposljavanje_2012.pdf

   Materijali za 4. sjednicu Općinskog vijeća:

   1. Nacrt Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018,  odluka_strategija.pdf   strategija 2018 nacrt.pdf

   2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za 2012.godinu, izvjestaj-ov-2012.pdf

   3. Usvajanje Akcionog plana jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece općine Tešanj za 2013-2014 godinu", ap 2012 - 2013_tesanj_final.pdf   aneks 1_pregled_prethodnih_projekata.pdf   aneks 2_tehnicki_partneri_spis_tesanj.pdf   aneks 3_lista koristenih dokumenata teanj.pdf     aneks 4._mapiranje sistema_drzava_entitet_kanton_opcina.pdf   aneks 5_analiza_situacije_tesanj.pdf   aneks 6_izvjestaj o implementaciji_pup.pdf

   4. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2012.godine, lista kapitalnih.pdf

   5. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2012.godinu, informacija o stanju bezbjednosti.pdf

   6. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-A u 2012.godini na području općine Tešanj, informacija o deminiranju 2012. godina.pdf

   7. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2012. godini. informacija_poljoprivreda.pdf    spisak korisnika.pdf   tab.registar.pdf


    Materijali za 3. sjednicu Općinskog vijeća:


   1. Prijedlog Nacrta Budžeta Općine Tešanj za 2013. godinu; nacrt_2013_ov.pdf  nacrt_2013_obrazlozenje.pdf
   2. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2012/13. godina; odlukaostipendiranju_2012.pdf   kriteriji 2012.pdf

   3. Prijedlog Odluke kojom se odobrava građanima MZ Jelah – naseljenog mjesta Mračaj i Potočani, da koriste zemljište državne svojine;  mracaj-potocani.pdf


   Materijali za 42. sjednicu: