Login
Saturday 30.5.2020
Live ticker:
Search

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u srijedu 27.03.2019. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 27. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2019.godini,
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini radi izgradnje ambulante u Miljanovcima,
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JP Toplana d.d. Tešanj i davanju garancije Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH
 4. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put označenog kao k.č.broj: 1176/3  k.o. Mekiš i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom za izgradnju trafo stanice u Dobropolju,
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj,
 6. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2018.godinu,
 7. Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u 2018 godine,
 8. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2018. godini na području općine Tešanj,
 9. Saglasnost za kupovinu i zamjenu zemljišta u Jelahu za potrebe izgradnje puta od Đonlagić Derviša.

 

 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 26. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 30.03.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 31.03.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.