Login
Monday 6.7.2020
Live ticker:
Search

Z A P I S N I K

SA 37. HITNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 17.04.2020. GODINE (petak), S POČETKOM U 14:00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici Vijeća prisustvovala 24 vijećnika (Vijećnik Solo Fahir prisutan od 14:09 sati)

Odsutan vijećnik Pilav Elvir (najavo odsustvo).

 

GOSTI: Direktor JZU “Bolnica Tešanj Škiljo Hasan, direktor JZU Dom zdravlja Tešanj Dujsić Amir i komandir Policijske stanice Tešanj Katica Jusuf.

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

Z A P I S N I K

SA 36. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 28.02.2020. GODINE (petak), S POČETKOM U 13:00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici Vijeća prisustvovala 24 vijećnika (Vijećnik Solo Fahir prisutan od 14:09 sati)

Odsutan vijećnik Hodžić Enes.

 

GOSTI: Direktor JP “Rad” Tešanj Adnan Lihić.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Subašić Senad.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 24 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 36.sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

U materijalima za 36. sjednicu dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 35. sjednici Općinskog vijeća.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice Termin emitovnja sjednica Općinskog vijeća u 1program TV “Smart” Tešanj – subota, 29.02.2020.godine u 21,00 sat i nedjelja, 01.03.2020.godine u 14,00 sati

 Z A P I S N I K

SA 35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 31.01.2020. GODINE (petak), S POČETKOM U 13:09 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici Vijeća prisustvovala 24 vijećnika.

Odsutan: vijećnika Pašić Danijel.

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Subašić Senad.

Z A P I S N I K

SA 34. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 20.12.2019. GODINE (petak), S POČETKOM U 15:15 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Termin održavanja 34. sjednice Općinskog vijeća Tešanj pomjeren je sa planiranog početka sjednice od 13,30 sati na 15,00 sati radi prisustva vijećnika Svečanosti obilježavanja desetogodišnjice projekta organizovanog sakupljanja, odvoza i reciklaže PET ambalaže sa područja općine Tešanj, koja je realizovana istog dana s početkom u 14,00 sati.

Sjednici Vijeća prisustvovala 23 vijećnika (Vijećnik Jašić Haris prisutan od 15:20 sati)

Odsutni vijećnici: Hodžić Enes i Jupić Mirano (vijećnici Hrnjić Muris, Solo Fahir i Mahmutović Edin napustili sjednicu u 16:36 sati. Vijećnik Piro Amir nije bio prisutan na sjednici od 16:36 sati do 17:17 sati, vijećnik Klepić Šemsudin u 17,58 sati napustio sjednicu).

Z A P I S N I K

SA 33. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 30.10.2019. GODINE (srijeda), S POČETKOM U 13,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovalo 25 vijećnika (Vijećnici: Hodžić Enes prisutan od 13,12 sati, Hrnjić Muris od 13,26 sati, Piro Amir i Jašić Haris prisutni na sjednici od 13,45 sati, Hrnjić Muris napustio sjednicu i 15,32 sata, Mirano Jupić napustio sjednicu od 15,32 sata, Piro Amir napustio sjednicu u 16,51 sat, Kurdić adem i Jašić Haris napustili sjednicu u 16,59 sati).

 

GOSTI: Predstavnik OSCE-a g-din.Mladen Marjanović, finansijski izvršni direktor JP “RAD” Tešanj g-đa Hatičić Ermelina, predsjednik Statutarno-pravne komisije g-din Adis Bekrić

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Subašić Senad.