Login
Saturday 30.5.2020
Live ticker:
Search

Z A P I S N I K

SA  30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA  03.07.2019. GODINE (srijeda),  S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.  

Ranije napustili sjednicu: vijećnik Alić Hajrudin u 14,44 h i vijećnik Mahmutović Edin 15,40 h.

Odsutni: Subašić Senad i Hasanbašić Senad (najavili odsustvo).

Sjednici prisustvovali:  Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava zamjenik predsjedavajućeg Vijeća g-din Amir Piro.

Z A P I S N I K

SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 31.06.2019. GODINE (petak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 24 vijećnika. Vijećnik Solo Fahir i Mahmutović Edin prisutni na sjednici od 14,09 sati.

Vijećnik Jupić Mirano napustio sjednicu u 16,11 sati.

Odsutna vijećnica Hodžić Sedina (najavili odsustvo).

 

GOSTI: Predstavnici Javnih ustanova i preduzeća: Alagić Almina, Braković Emir, Halilović Aida, Brka Amir, Dujsić Amir, Alić Meho, Škiljo Nermin, Jašić Safet, Ajanović Emina, Prnjavorac Ernad, Lihić Adnan, Bašalić Asim i Alagić Ismar.

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima i Predsjednica Komisije za pitanja mladih i ravnopravnost polova Alisa Ramić Dudić.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj i Merdić Miralem u ime portal 𝖎𝖓𝖘𝖎𝖉𝖊𝖗.𝖇𝖆 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Z A P I S N I K

SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA 29.04.2019. GODINE (ponedjeljak), S POČETKOM U 14,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.

  • Vijećnici Hasanbašić Senad prisutan na sjednici od 14,40 sati a Omić Mirsad prisutan od 15,55 sati.
  • Ranije napustili sjednicu sljedeći vijećnici: Hrnjić Muris je u 16,08 sati,Jupić Mirano u 17,28 sati, Kotorić Esmir u 18,47 sati..

 

Odsutni: Solo Fahir i Hodžić Enes (najavili odsustvo).

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Z A P I S N I K

SA  27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA  27.03.2019. GODINE (srijeda),  S POČETKOM U 13,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.  (Vijećnik Hrnjić Muris  prisutan od 13,09 sati).

Odsutni: Klepić Šemsudin i Hodžić Sedina (najavili odsustvo).

 

GOSTI: Direktor Zavoda za zapošljavanje –BIRO Tešanj g-din Berberović Muharem.

Sjednici prisustvovali:  Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj i Merdić Miralem

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava  predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika,  Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje  22 vijećnika, čime  su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 27. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

U materijalima za 27. sjednicu  dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 26 sjednici Općinskog vijeća.

Z A P I S N I K

SA  26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ, ODRŽANE

DANA  28.02.2019. GODINE (četvrtak),  S POČETKOM U 13,00 SATI,

U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Sjednici prisustvovala 23 vijećnika.  (Vijećnik Jupić Mirano  prisutan od 13,15 sati. Vijećnici: Piro Amir, Hrnjić Muris, Hodžić Sedina i Jupić Mirano u 16,20 sati napustili sjednicu).

Odsutan: Klepić Šemsudin i Hodžić Enes.

 

GOSTI: Predstavnik Udruženja privrednika Biznis centar Tešanj Ajanović Mesud i predsjednik Općinskog suda Tešanj Popović Zdravko.

Sjednici prisustvovali:  Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj i novinar Čabrić Muhamed

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava  predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika,  Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje  22 vijećnika, čime  su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 26.sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

U materijalima za 26. sjednicu  dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 25 sjednici Općinskog vijeća.

Materijal za Prijedlog Odluke o usvajanju plana kapitalnih investicija za 2019.godinu dostavljen dan poslije radi usaglašavanja prijedloga sa nekim mjesnim zajednicama kako je i najavljeno na sjednici Kolegija.