Login
Sunday 31.5.2020
Live ticker:
Search

Općinski načelnik: mr.sc. Suad Huskić, profesor

Tel. 00 387 32 650 547
Fax: 00 387 32 650 416
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rođen 1974. godine. Nakon završene osnovne i srednje škole studirao je na Univerzitetu u Sarajevu i stekao više i visoko obrazovanje na Pedagoškoj akademiji i Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a u 2012. godini i zvanje magistra ekonomskih nauka.

 Prvi radni angažman i 10 godina radnog iskustva stekao je radeći u obrazovanju. U ime SDA Tešanj obavljao je dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj od 2000. do aprila 2005. godine (biran u dva mandata na lokalnim izborima 2000. i 2004.), a kao namlađi vijećnik u sazivu Općinskog vijeća Tešanj, obavljao je i dužnost Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj. Od 2005. godine zaposlen je u Općini Tešanj na poslovima pomoćnika Općinskog načelnika na poslovima društvenih djelatnosti, opće uprave, komunalnih poslova i dr.

Federalno ministarstvo kulture i sporta u 2011. godini dodijelilo mu je Povelju za doprinos u zaštiti kulturnog naslijeđa.

U posljednjih 10 godina, osim formalnog obrazovanja, pohađao je niz različitih edukacija u području menadžmenta, strateškog planiranja, projektnog menadžmenta i pripreme projekata za fondove Evropske unije, upravljanja kvalitetom, elektronske uprave itd. Najdirektniji je učesnik u izradi dva aktuelna strateška plana općine Tešanj, a objavio je i nekoliko stručnih i drugih radova.

Aktivno se koristi engleskim jezikom. Oženjen je i otac dvoje djece.