Login
Tuesday 7.7.2020
Live ticker:
Search

Nema slikeDvadeset treći broj E-bitlena Općinskog načelnikaPonedjeljak 08.02.2010 Br.23.

Aktuelnosti:

1. Josipović – novi predsjednik,
2. Mislim – dakle vladam,
3. Posjeta MDG F delegacije i
4. CALL CENTAR SISTEM 72.

http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/E-bilten%20br.23.pdf

Nema slikeČetvrti broj E-bitlena Općinskog načelnika.Ponedjeljak 18.05.2009. Br. 04

Aktuelnosti:

1. Općinski načelnik napustio sjednicu Općinskog vijeća
2. Odluka o stranačkoj agenciji za razvoj
3. Lista kapitalnih projekata
4. Boračke populacije – prava i obaveze

Pročitajte bilten:
http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/E-bilten%204.pdf
Nema slikeDvadeset četvrti broj E-bitlena Općinskog načelnikaPonedjeljak 22.02.2010. Broj 24.

Aktuelnosti:

1. Usvojena Strategija za podršku mladim
2. Novo sindikalno vodstvo
3. Prikupljanje PVC ambalaže
4. Tešanjski sajam

http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/E-bilten%20br.24.pdf
Nema slikeSedmi broj E-bitlena Općinskog načelnika. Ponedjeljak 29.06.2009. Br. 07

Aktuelnosti:

1. Osobne vrijednosti
2. Učenici generacije
3. Sramota, čija je veća!?

http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/E-bilten%20br.7.pdf
Nema slikeOsmi broj E-bitlena Općinskog načelnika. Ponedjeljak 11.07.2009. Br. 08

Aktuelnosti
1. Poptuna saglasnost
2. Elementarna nepogoda – 10.07.2009
3. Generaliziranje odnosa

http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/E-bilten%20br.8.pdf