Login
Wednesday 20.11.2019
Live ticker:
Search

Prečišćeni tekst Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama možete pogledati ovdje

Sporazum sa udruzenjima gradjana

Pozivaju se udruženja i fondacije, koja su registrovana u BiH, ili u FBiH, sa sjedištem ili aktivnostima na području općine Tešanj, da kandiduju projekte koji bi se finansirali od Općine Tešanj za 2016. godinu. Krajnji rok za prijavu projekata je 31. decembar 2015. godine. Projekti se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom "KOMISIJI ZA OCJENU PROJEKATA UDRUŽENJA I FONDACIJA" na adresu: Služba za društvene djelatnosti i investicije Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 11, 74260 Tešanj.

 

Javni poziv možete pogledati ovdje

 

Aplikacijski obrazac

Obrazac izvještaja

Upitnik za sportske klubove

Općina Tešanj je formirala bazu podataka o udruženjima građana na osnovu dostupnih podataka kojima općinska služba raspolaže.

Pozivamo sva udruženja sa područja općine Tešanj da o svakoj promjeni podataka koja čine bazu, blagovremeno obavjeste nadležnu službu kako bi se izvršilo ažuriranje.

 

Baza podataka udruzenja gradjana