Prijava
Subota 11.7.2020
Događaji:
Pretraga

Preduzeće: Javno preduzeće RAD d.d.Tešanj

Skraćeno ime preduzeća: JP RAD d.d. Tešanj

Sjedište: Tešanj, Trg žrtava 3. augusta bb

Telefon/fax:
++387 (0)32 650 566; 032 650 428; 032 650 471

www.rad-tesanj.baPredmet poslovanja – djelatnosti:
- Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
- Održavanje kanalizacione mreže
- Prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada
- Komunalna higijena
- Održavanje zelene pijace u Tešnju
- Ispitivanje kvaliteta vode za piće i otpadnih voda
- Ostale djelatnosti iz komunalne oblasti

Uprava:
- Direktor Adnan Lihić, dipl.ing.maš.
- Izvršni direktor tehničkih poslova Bošnjak Himzo, dipl. ing. građ.
- Izvršni direktor ekonomskih, pravnih i opštih poslova Ermelina Hatičić

Nadzorni odbor:

1. Hadžić Mirsad, dipl.oec., predsjednik
2. Hadžalić Muhamed, dipl.ing.prehr.tehn., član
3. Joldić Velid, ing.maš., član


Vlasništvo: mješovito