Prijava
Subota 11.7.2020
Događaji:
Pretraga

Ustanova je osnovana 1996. godine Odlukom Općinskog vijeća Tešanj broj 01-V- 5/95, Odlukom o promjeni organizacionog oblika broj 01- 01- 017-20/98 i Odlukom o osnivanju poliklinike u sastavu Doma zdravlja broj 01- 37- 2522/0. Ustanova je registrovana za obavljanje medicinske prakse.

 

HISTORIJAT:

Od formiranja zdravstvene ustanove 60-tih godina prošlog stoljeća Ustanova je pretrpjela niz organizacionih oblika stalno se proširujući kadrovski i materijalno. Današnja Ustanova je registrirana kao Dom zdravlja sa poliklinikom „ Izudin Mulabećirović Izo“ od jula 2002.godine.

 

Dom zdravlja

Osmana Pobrića bb

74260 Tešanj

Telefoni: 032/650-677

              650-303

V.D. Diretor: Dujsić Amir, dr.med.spec.internista

www.dztesanj.com.ba