Prijava
Srijeda 8.7.2020
Događaji:
Pretraga

Javnu  ustanovu Muzej Tešanj osnovalo je, na 9. redovnoj sjednici, održanoj 30.07.2009., Općinsko vijeće Tešanj Odlukom  o osnivanju Muzeja, broj: 01-02-1-3073/09. Istom je Odlukom Općinsko vijeće, članom 5. definisalo osnovnu djelatnost Muzeja:

  • prikupljanje, čuvanje i istraživanje kulturnih i prirodnih dobara, njihova stručna i naučna obrada;
  • čuvanje, zaštita i prezentiranje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi;

objavljivanje podataka i saznanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih i naučnih časopisa, te drugih sredstava javnog informisanja.

Naknadno, Općinsko vijeće Tešanj je 01.10.2010. godine  donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju muzeja, broj: 01-02-13073-2/09, kojom je izvršena dopuna člana 5. Odluke o osnivanju Muzeja i glasi : „šifra djelatnosti muzeja je 92521“.

JU Muzej Tešanj je registrovan Rješenjem o registraciji i upisu u sudski registar Javne ustanove Muzej Tešanj od 16.10.2009.godine. Nedugo potom 29.10.2009.godine Muzej je dobio i Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti, kao i Uvjerenje o poreznoj registraciji. Ovim je formalno okončana procedura registracije Muzeja Tešanj kao pravnog subjekta kod općinskog suda u Zenici.

U proteklom periodu pripremljeni su opći akti Muzeja: Pravila JU Muzej Tešanj, Pravilnik o radu Muzeja i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova a imenovan je i direktor Ustanove, kao i upućeni zahtjevi za sredstva Kantonu i Općini.

 

Direktor: Mensura Mujkanović

 Adresa:
Ulica Kralja Tvrtka br.1;
74260 Tešanj

 

 Telefon:
+387 32 655 770

 

 Fax:
+387 32 655 770

Web:

muzejtesanj.org/

 

Email:
muzejt@bih.net.ba