Prijava
Petak 10.4.2020
Događaji:
Pretraga

Opća bolnica sprovodi specijalističku zdravstvenu zaštitu iz oblasti interne medicine, hirurgije, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, pulmologije, zbrinjavanja dijaliznih bolesnika, kao i oftalmologije. Obezbjeđuje specijalističko konsultativnu zdravstvenu zaštitu za oko 80.000 stanovnika koji gravitiraju općini Tešanj sa područja Doboj-Juga, Usore, Maglaja i Teslića. Obavlja laboratorijske  i radiološke djelatnosti u skladu sa normativima i standardima za nivo bolničko-specijalističke zdravstvene zaštite. Sprovodi programe specijalizacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika kao i edukaciju medicinskih sestara-tehničara radi osposobljavanja za samostalan radi polaganja stručnog ispita. Radi sticanja sopstvenog stručnog kadra Opća bolnica Tešanj vrši stipendiranje studenata Medicinskog fakulteta završnih godina.

 

Opća bolnica Tešanj raspolaže sa ukupno 215 kreveta od toga: interno 47, pulmologija 86, hirurgija 30, dječije 22, porodilište 15 i ginekologija 15.

03.05.1992. godine od zdravstvenih ustanova Doma zdravlja Tešanj i isturenih odjeljenja RMC „23. avgust“ Doboj, odnosno od Internog odjela pedijatrijskog rtg službe, centra za ishranu kao i gradske apoteke, „Ratno predsjedništvo“ općine Tešanj je formiralo Ratnu bolnicu Tešanj sa ciljem zdravstvene zaštite stanovništva općine Tešanj, izbjeglog stanovništva iz drugih općina, kao i novoformiranih jedinica, odbranu ovog područja. Ratna bolnica Tešanj je obavljala svoju funkciju sve do formiranja i početka rada  Opće bolnice Tešanj  koja je izrasla u modernu medicinsku ustanovu visokih dometa. Jedna od osobenosti u radu ove ustanove je otvorenost prema stanovništvu i potpuna dostupnost osoblja i usluga, bez obzira da li su te usluge urgentne ili su dio pretraga, tretmana ili intervencija. Nema liste čekanja za pacijente.

Opća bolnica Tešanj

Braće Pobrića 17.
74260 Tešanj

tel.   00387 32 650-662
fax:  00387 32 650-605

Direktor: Hasan Škiljo, doc.dr.med.sci.

www.bolnicatesanj.ba