Prijava
Četvrtak 2.7.2020
Događaji:
Pretraga

Danas je u prostorijama OŠ Rešad Kadić Krndija upriličeno zvanično i simbolično odlaganje dvijemilionite PET boce sakupljene na području općine Tešanj prvenstveno zahvaljujući učenicima, roditeljima, uposlenicima škola i građanima općine Tešanj.

Ovoj ceremoniji su prisustvovali Općinski načelnik, direktori i predstavnici osnovnih škola sa područja općina Tešanj i Doboj Jug, predstavnici RAD-a, Udruženja EKO-MLADI, koordinator na projektu PET i mediji.

Ponosan sam da je od 2009. godine do danas skupljeno dva miliona PET boca, što pokazuje kakav je odnos mladih kada je u pitanju životna okolina. Vjerujem da ćemo nastaviti sa ovim projektom uz nove ciljeve, kazao je Općinski načelnik Suad Huskić.