Prijava
Subota 11.7.2020
Događaji:
Pretraga

Nema slikeOpćinsko vijeće Tešanj je na 25. sjednici, održanoj 18.juna 1997. godine donijelo Odluku o ustanovljenju općinskih priznanja.Do rata u BiH, Općina Tešanj je imala Odluku o dodjeljivanju općinskog priznanja 9. septembar, a sama općinska priznanja su se dodjeljivala u obliku Spomen plakete i u obliku Povelje.
Nakon završetka rata u BiH, Općinsko vijeće Tešanj je na 25. sjednici, održanoj 18.juna 1997. godine donijelo Odluku o ustanovljenju općinskih priznanja,

a samom Odlukom ustanovljena su općinska priznanja, i to:

Ključevi grada i
Plaketa.

Po navedenoj Odluci priznanje Ključevi grada dodjeljuje Općinski načelnik uz saglasnost predsjedavajućeg Vijeća, a priznanje Plaketa dodjeljuje Općinsko vijeće.