Prijava
Subota 17.11.2018
Događaji:
Pretraga
Nema slikeOpćinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 27. decembra 2007. godine usvojilo je Statut Općine Tešanj.Statut općine možete pogledati na:

http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/Statut%20Opcine%20Tesanj%202007.pdf