Prijava
Petak 20.9.2019
Događaji:
Pretraga

U Općini Tešanj je u toku eksterni kontrolni audit za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i recertifikacijski audit za sistem upravljanja okolišem 14001:2004.

Audit će se obaviti danas i sutra, a izvršit će ih auditor certifikacijske kuće Bureau veritas, Sanjin Konjhodžić.