Prijava
Srijeda 20.11.2019
Događaji:
Pretraga

Obavještavaju se studenti, djeca pripadnika boračkih populacija sa područja općine Tešanj, da je Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko–Dobojskog kantona dana 11.11.2019. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz” i “Naša riječ” objavilo konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2019/2020 godinu. Konkurs za dodjelu stipendija ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja istog. Tekst Konkursa postavljen je na oglasnoj ploči općine Tešanj te dostavljen boračkim udruženjima. 

Sve informacije vezane za Konkurs mogu se dobiti u Službi za boračko invalidsku zaštitu i opću upravu općine Tešanj, kancelarija br: 2, šalter sala općine ili na telefon broj 032/650-022 lokal 113“. 

Prilozi:

1. Izjava o ukupnim prihodima domaćinstva

2. Izjava o nekorištenju druge stipendije

3. Obrazac

Predstavnici Općine Tešanj i Fodacije Mozaik, zajedno sa predstavnicima Omladinske banke Tešanj posjetili su teren - projekte mladih u 2019. godini.

Radi se o projektima: MZ Medakovo – ljetna škola fudbala, MZ Trepče – izgradnja šadrvana i dječijeg igrališta, MZ Tešanj (Hrvatinovići) – izgradnja klupa i uređenje zelenih površina, MZ Mekiš-Dobropolje – ugređenje dijela sportskog terena i MZ Mrkotić – nabavka opreme za uređenje dijela sportskog igrališta.

Sredstava za ove projekte osigurali su Općina Tešanj, Fondacija Mozaik iz Sarajeva, te lokalna zajednica i privrednici kroz zalaganje neformalnih grupa mladih.

Tri projekta nisu realizovana, a planirana sredstva će se prenijeti za realizaciju u 2020. godini. Pored realizovanih projekata, posjeta je izvršena i pokrenutim mikrobiznisima.

Općina Tešanj je u prethodnom periodu donijela Odluku o konačnom rangiranju poslovnih planova i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o konačnom rangiranju poslovnih planova u okviru projekata Podrška razvoju start up ideja mladih u 2019. godini.

Nakon objave rezultata i izmjena i dopuna, jedan od kandidata u kategoriji Postojeći biznis je u fazi realizacije odustao, te su za poticaj predloženi sljedeći najbolje ranigirani kandidati u skladu sa Odlukom.

Detaljnije možete pogledati ovdje

Omladinska banka Tešanj, u saradnji sa Fondacijom Mozaik i Općinom Tešanj objavljuje poziv za prijem novih članova i članica u Odbor.

Poziv možete pogledati ovdje

Detaljnije možete pogledati ovdje

U subotu, 26.10.2019. godine, u sali Općinskog vijeća Tešanj održan je Okrugli sto na temu Mogućnosti i perspektive aktivizma mladih u lokalnoj zajednici.

Mladi su informisani o aktivnostima Općine Tešanj i ciljevima Strategije razvoja općine Tešanj.

Prisutni su diskutovali koliko su mladi aktivni u lokalnoj zajednici, na koje probleme nailaze i kako im Općina može pomoći u realizaciji projekata i aktivnosti.

Organizator Okruglog stola je Komisija za pitanja mladih i ravnopravnost polova Općinskog vijeća Tešanj, koja će donijeti konkretne zaključke za unapređenje saradnje Općine Tešanj i mladih.

Učesnici Okruglog stola su bili Predsjedavajući Općinskog vijeća, Općinski načelnik, učenici srednjih škola, Asocijacija srednjoškolaca, Vijeće učenika, volonteri, vijećnici, uposlenici i volonteri Općine Tešanj i drugi aktivisti.