Prijava
Utorak 7.7.2020
Događaji:
Pretraga

Danas je u Sali Općinskog vijeća Tešanj potpisan Sporazum o saradnji između Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ u BiH i Općine Tešanj na projektu Podizanje svijesti o zdravlju mladih na lokalnom nivou. Sporazum su potpisali Suad Huskić, pomoćnik Općinskog načelnika i Rubeena Esmail-Amdt (GIZ)

Cilj projekta je podizanje svijesti o zdravlju, prevencija HIV-a i sprječavanje rizičnog seksualnog ponašanja mladih putem informativnih i edukativnih metoda uz učešće omladinskih organizacija, Doma zdravlja i Općina. Projekat će u saradnji sa Domom zdravlja provoditi Omladinski kulturni centar Tešanj.

Inače, u ovom projektu od 2009. godine učestvovalo je 20 općina u Bosni i Hercegovini.