Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga

Obavještavaju se studenti, djeca pripadnika boračkih populacija sa područja općine Tešanj, da je Ministarstvo za boračka pitanja ZDK 06.11.2018. godine u dnevnom listu Dnevni avaz i Naša riječ objavilo Konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2018/2019 godinu. Konkurs za dodjelu stipendija ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Tekst Konkursa postavljen je na  oglasnoj ploči Općine Tešanj i dostavljen boračkim udruženjima, a možete pogledati i ovdje.

Sve informacije vezane za Konkurs mogu se dobiti u Službi za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu Općine Tešanj, kancelarija br: 2, šalter sala Općine ili na telefon broj 032/650-022 lokal 119.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Sabahudin Omerbašić,profesor