Prijava
Subota 25.1.2020
Događaji:
Pretraga

U Općini Tešanj potpisan je ugovor sa neformalnom grupom mladih iz mjesne zajednice Mrkotić za 

nabavku mreža za golove, odbojku, tenis i košarku, kao i lopte za razne sportove, a što će biti korišteno 

u projektu izgradnje sportsko rekreacionog terena. Ugovor su potpisali ispred neformalne

grupe ugovor Cerovac Amil, Muhidin Unkić i Elvir Žižo i predstavnici fondacije Mozaik iz Sarajeva. 

Omladinska banka Tešanj je objavila i treći poziv.

 

U okviru projjekta koji se realizuje devetu godinu za redom Općina Tešanj objavljuje konačne rang liste start up ideja mladih u 2019. godini.

Ugovori za realizaciju najboljih ideja bit će potpisani sa korisnicima predloženim za finansiranje.

Konačne liste možete pogledati ovdje

 

Omladinska banka Tešanj poziva mlade da apliciraju sa svojim projektima do 3.9.2019. godine do 14:00 sati. Poziv možete pogledati ovdje

Općina Tešanj objavljuje rang iste Javnog poziva za podršku razvoju Start up ideja mladih 2019.

Preliminarne rezultate možete pogledati ovdje

Na osnovu Strategije razvoja Općine Tešanj 2018-2022, Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu, Smjernica za podnosioce prijava kod realizacije Projekta “Podrška razvoju start up ideje mladih” u Općini Tešanj broj 08-14-4-1122/19 od 28.5.2019. godine i člana 30. Statuta Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj” broj 7/11), Općinski načelnik objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o produženju roka za prijavu na Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava u projektu Podrška razvoju start up ideje mladih

 

Obavještavaju se svi zainteresovani kandidati da se određuje novi rok za dostavu prijava na Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava u projektu “Podrška razvoju start up ideje mladih” broj 08-14-4-1122-2/19 od 28.5.2019. godine.

 

Novi rok za dostavu prijava je 24.6.2019. godine do 16:00 sati.

 

Javni konkurs i priloge možete pogledati ovdje

 

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sci.Suad Huskić