Prijava
Nedjelja 20.10.2019
Događaji:
Pretraga

Preliminarnu listu općinskih stipendija pogledajte na:

preliminarna_opcina 2010-2011.pdf

Obavještavaju se studenti, djeca pripadnika boračkih populacija sa područja općine Tešanj, koji su podnijeli zahtjeve za dodjelu stipendija u studijskoj 2010/2011.godini putem Ministarstva za boračka pitanja Zenica, da je Služba za boračko-invalidsku zaštitu i zajedničke poslove Općine Tešanj  04.01.2011.godine istaknula Preliminarnu listu na Oglasnoj ploči Općine Tešanj.

U skladu sa članom 18. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica, Preliminarna lista ostaje istaknuta na oglasnoj ploči 8 dana, u kojem roku nezadovoljni kandidati imaju pravo podnijeti zahtjev za preispitivanje preliminarne liste koji mora biti obrazložen i utemeljen na dokazima koji potvrđuju tačnost iznesenih navoda.


V.D.POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Handžić Nerminka, dipl.pravnik


Preliminarnu listu pogledajte na:

preliminarna lista 2010-2011godina.pdf

Nema slikeStrategija usvojena na 14. sjednici Općinskog vijeća Tešanj, održanoj u petak, 29.1.2010. godine.Strategiju pogledajte na:

strategija mladih.pdf

Nema slikePoziv uputio Tim za izradu Strategije za mlade.Poziv pogledajte na:

http://www.opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/Poziv%20za%20mlade%20opcine%20Tesanj.pdf
Nezaboravno druženje mladih u Jelahu - detalj sa ranijih druženjaI ove godine bogat kulturno-umjetnički program, motorijada i brojni drugi sadržaji. Sve u Jelahu, 29-30. jula 2005. godine.ROCK FESTIVAL
RASTOK 2005
I MOTORIJADA
JELAH, 29-30.07.2005.

PUT PREMA TOLERANCIJIJEDINSTVENA ORGANIZACIJA MLADIH (JOM) iz JELAHA počela je sa pripremama oko organizovanja trećeg po redu ROCK FESTIVALA RASTOK 2005. Ove godine ROCK FESTIVAL će se održati pod motom PUT PREMA